Người nhận lương qua mẫu 1099: Tự làm chủ-Nghề tự do-

Quý vị có thể nhận về tối đa $32,220(Single) hoặc $64,440(Couple) tiền hỗ trợ hoàn thuế

Luật thuế 2020 và 2021 hoàn thuế hỗ trợ cho những người tự làm chủ-làm nghề tự do, lãnh lương theo mẫu 1099, cho những ngày nghỉ việc vì các lý do liên quan đến dịch COVID-19.

Bạn có hội đủ điều kiện hay không?

Chỉ cần trả lời 4 câu hỏi đơn giản khi nhấn vào khung dưới đây

Xem Video

“Tôi mong được thông tin cho các chủ doanh nghiệp gốc Việt, những nhà thầu độc lập cùng những ai làm việc lãnh lương theo mẫu 1099 về chương trình hoàn thuế này vì rất nhiều người hầu như không biết việc họ đủ điều kiện có được số tiền hỗ trợ đó.”

– Mai Phi Long, SBTN TV Host

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

"Hotrocovid.com giúp quy trình yêu cầu hoàn tín dụng thuế của quý vị trở nên rất dễ dàng."

Độc thân khai thuế có thể nhận được khoản hoàn thuế lên đến $32,220 hay cặp vợ chồng khai thuế có thể nhận lên đến $64,440.

Đừng Chậm Trễ!

Quỹ hỗ trợ cho người lãnh lương qua mẫu 1099 được nghỉ bệnh hoặc các nguyên nhân khác liên quan đến COVID-19 sắp hết hạn.

Trợ Cấp Nghỉ Phép của Đạo Luật Cares dành cho người làm việc theo hợp đồng 1099, người làm việc tự do, cá nhân tự kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Đội ngũ HỗTrợCovid.com sẵn sàng giúp bạn nhận hoàn tiền tối đa!

Bạn Có Thể Tin Tưởng HỗTrợCovid.com

“HỗTrợCovid.com có sự tin tưởng toàn diện từ tôi. Tôi biết và đánh giá cao tinh thần và chuyên môn của họ. Đặt niềm tin vào họ, họ sẽ giúp bạn nhận tiền hoàn lại tối đa hoặc bạn không mất phí!”

GẶP GỠ CEO

Hãy Gặp Gỡ Người Bạn Của Tôi, Anh Đức Nguyễn - Một Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Việt Nam Thực Sự, và Là CEO Của HỗTrợCovid.com

BẢO ĐẢM KHÔNG RỦI RO

Chúng tôi cam kết giúp bạn nhận tiền hỗ trợ bạn xứng đáng. Nếu không đảm bảo hoàn trả cho bạn, bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Chúng tôi chịu mọi rủi ro.”

“Nếu bạn không được trả tiền, chúng tôi cũng không được trả tiền!”

Ước Tính Cấp Tốc Số Tiền Hoàn Thuế Của Quý Bạn

ƯỚC TÍNH HOÀN THUẾ

Xin vui lòng điền thông tin theo các yêu cầu dưới đây:

* indicates required field

"*" indicates required fields

Regarding the year 2020, between the dates of 4/1/20 to 3/31/21 were you out of work for any period of time because you had Covid-19 or were told to quarantine because you were exposed or affected by the Covid-19 virus?


NOTE: The IRS does not require you to have a positive test or PROOF that you had Covid-19. You simply need to affirm with the IRS that you did in fact have Covid-19 (in good faith) or were quarantined due to the virus and lost work (lost wages). Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden


Regarding the year 2021, between the dates of 4/1/21 to 9/30/21 were you out of work for any period of time because you had Covid-19 or were told to quarantine because you were exposed or affected by the Covid-19 virus?


NOTE: The IRS does not require you to have a positive test or PROOF that you had Covid-19. You simply need to affirm with the IRS that you did in fact have Covid-19 (in good faith) or were quarantined due to the virus and lost work (lost wages). 


Hidden
Hidden
Hidden


Regarding the year 2020, between the dates of 4/1/20 to 3/31/21 were you out of work for any period of time because you cared for someone who had Covid-19 or were told to quarantine because they were exposed or affected by the Covid-19 virus?


NOTE: The IRS does not require you to have PROOF that you cared for someone with Covid-19. You simply need to affirm with the IRS that you did in fact lose time from work or business because you cared for someone with Covid-19 (in good faith). 


Hidden
Hidden
Hidden


Regarding the year 2021, between the dates of 4/1/21 to 9/30/21 were you out of work for any period of time because you cared for someone who had Covid-19 or were told to quarantine because they were exposed or affected by the Covid-19 virus?


NOTE: The IRS does not require you to have PROOF that you cared for someone with Covid-19. You simply need to affirm with the IRS that you did in fact lose time from work or business because you cared for someone with Covid-19 (in good faith).

Hidden
Hidden
Hidden


Regarding the year 2020, between the dates of 4/1/20 to 3/31/21 were you out of work for any period of time because you cared for a minor child under the age of 18 who’s school or daycare was closed due to Covid-19?


NOTE: The IRS does not require you to have PROOF that you cared for a minor child under the age of 18 who’s school or daycare was closed due to Covid-19. You simply need to affirm with the IRS that you did in fact lose time from work or business because you cared for the minor child (in good faith).


Hidden
Hidden
Hidden
Hidden


Regarding the year 2021, between the dates of 4/1/21 to 9/30/21 were you out of work for any period of time because you cared for a minor child under the age of 18 who’s school or daycare was closed due to Covid-19?


NOTE: The IRS does not require you to have PROOF that you cared for a minor child under the age of 18 who’s school or daycare was closed due to Covid-19. You simply need to affirm with the IRS that you did in fact lose time from work or business because you cared for the minor child (in good faith).


Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Các câu hỏi thường gặp

Người kế toán của chúng tôi sẽ cần thực hiện sửa đổi trên tờ khai thuế của bạn. Chúng tôi đã thực hiện điều này thường xuyên. Chúng tôi chỉ cần bạn cung cấp bản sao của tờ khai thuế năm 2019, 2020 và 2021 cùng với bản sao của giấy phép lái xe của bạn, và chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại.

Thuế Giảm Trừ Về Phép Ốm và Phép Nghỉ Gia Đình dành cho người làm việc tự do và công nhân 1099 áp dụng cho những cá nhân tự do hoặc độc lập đủ điều kiện.

Theo FFCRA, những cá nhân tự do hoặc độc lập đủ điều kiện có thể đòi hỏi một khoản thuế giảm trừ có thể hoàn lại trên trách nhiệm thuế thu nhập của họ, lên đến 100% của số tiền phép ốm và phép nghỉ gia đình được coi là hợp lệ, tùy thuộc vào một số hạn chế, nếu họ không thể làm việc hoặc làm việc từ xa do những lý do liên quan đến COVID-19.

Số tiền phép ốm hợp lệ được xem xét là số nhỏ hơn giữa $511 mỗi ngày hoặc 100% số thu nhập tự do trung bình hàng ngày cho mỗi ngày mà cá nhân không thể làm việc hoặc làm việc từ xa vì họ bị phải tuân thủ một lệnh cách ly hoặc lệnh cách ly, có triệu chứng COVID-19 và đang tìm kiếm một chẩn đoán y tế, hoặc đang chăm sóc người nào đó bị phải tuân thủ một lệnh cách ly hoặc lệnh cách ly hoặc có triệu chứng COVID-19.

Số tiền phép nghỉ gia đình hợp lệ được xem xét là số nhỏ hơn giữa $200 mỗi ngày hoặc 67% số thu nhập tự do trung bình hàng ngày cho mỗi ngày mà cá nhân không thể làm việc hoặc làm việc từ xa vì họ cần chăm sóc một đứa trẻ mà trường học hoặc nơi chăm sóc bị đóng cửa do COVID-19.

Để đòi hỏi khoản thuế giảm trừ này, những cá nhân tự do hoặc độc lập đủ điều kiện sẽ báo cáo số tiền phép ốm và phép nghỉ gia đình hợp lệ trên tờ khai thuế của họ cho năm 2019, 2020 hoặc 2021, tùy thuộc vào thời điểm họ nghỉ.

Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ yêu cầu bản sao tờ khai thuế của bạn cho các năm 2019, 2020 và 2021, bao gồm lịch trình C và một bản sao giấy phép lái xe của bạn để xác định danh tính.

Lịch trình phí của chúng tôi thật đơn giản. Chúng tôi thu một khoản phí xử lý ban đầu là $350; có thể hoàn trả nếu chúng tôi không giúp bạn nhận được khoản hoàn trả. Điều này để bù đắp chi phí của chúng tôi trong việc điền đầy mẫu đơn và đảm bảo khoản hoàn trả của bạn từ IRS.

Sau đó, sau khi bạn nhận được khoản hoàn trả từ IRS, một khoản phí bổ sung là 15% của số tiền hoàn trả của bạn sẽ được thu SAU KHI bạn nhận được khoản hoàn trả đó.

Chỉ vậy thôi! Không có điều khoản nhỏ hay các khoản phí ẩn nào cả.

Không chút nào cả. Cơ bản, chúng tôi có một bức thư thỏa thuận trên trang web của chúng tôi mà bạn cần đọc, ký tên và đặt ngày tháng. Bạn cũng sẽ cần tải lên bản sao tờ khai thuế của bạn cho các năm 2019, 2020 và 2021 cùng với bản sao giấy phép lái xe của bạn. Đó là hết.

Có một số yếu tố quyết định số tiền hoàn lại thuế giảm của bạn. Những yếu tố quan trọng nhất bao gồm:

  1. Thu nhập ròng từ lịch trình C trên tờ khai thuế của bạn trong các năm 2019, 2020 và 2021.
  2. Số ngày bạn bị ốm hoặc được khuyến cáo cách ly vì Covid-19.
  3. Thời gian bạn chăm sóc người thân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
  4. Thời gian các trường học hoặc trung tâm chăm sóc trẻ em đóng cửa (và bạn buộc phải chăm sóc trẻ nhỏ trong thời gian đóng cửa).

Vâng, khoản hoàn lại thuế này dành cho cá nhân tự làm chủ, chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm nghề tự do và những người làm việc theo hợp đồng 1099.

Nói thật, khi chúng tôi nhận được tài liệu cần thiết từ bạn, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc trên trường hợp của bạn và nộp tất cả các biểu mẫu, v.v. Sau đó, việc gửi khoản hoàn lại tiền mặt của bạn trực tiếp đến bạn sẽ phụ thuộc vào IRS.

Chúng tôi thường thấy rằng trong phần lớn trường hợp, quá trình hoàn tất và nhận được khoản hoàn lại tiền mặt của bạn thường mất từ 12-16 tuần.

Tất nhiên. Chỉ cần truy cập trang Liên hệ chúng tôi và bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu trực tuyến hoặc gọi điện thoại theo số được liệt kê. Chúng tôi sẽ rất vui lòng nói chuyện với bạn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có.